• Företagsuppgifter:
  • Autofrance AB
  • Porfyrgatan 8
  • 254 68 HELSINGBORG

Email: info@autofrance.se

Telefon: 042-201620

Organisationsnummer: 556321-8923

Bank: SEB

BAN: SE7850000000056841000927

BIC/Swift: ESSESESS

Bankgiro: 988-9403

Samtliga uppgifter i hemsidans webshop är noggrant och grundligt bearbetade.

Vi följer konsumentköplagens, kunden har dock alltid fulla ansvaret att kontrollera varans rätta beskaffenhet innan den monteras.

Inga bilder eller delar i denna katalog får kopieras, skrivas ut eller på annat sätt mångfaldigas utan Autofrance AB tillstånd.

Vi tar ej emot returer av infettade, installerade, eller öppnade detaljer.

Specialbeställningar är bindande order och kan ej returneras.

Inga order från minderåriga (under 18 år) får göras utan målsmans godkännande.

Outhämtade paket som ej avbeställts kommer att debiteras kunden 390 kr för frakt- och administrativa kostnader

Vid felbeställningar ej orsakade av Autofrance AB debiteras returfrakt.

Följ oss på Facebook